Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα για τις θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΟΗΣΙΣ (ΜΝΑΕ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» και κωδικό MIS 5011051 η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση με τίτλο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την προκύρηξη θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις προκυρύξεις θέσεων της 29/6/2021.

  1. Στέλεχος συντονιστή ομάδας έργου (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
  2. Στέλεχος υποστήριξης / επικοινωνίας (2 θέσεις). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
  3. Στέλεχος λογιστικής υποστήριξης (3 θέσεις). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
  4. Στέλεχος υποστήριξης πληροφορικής (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
  5. Στέλεχος παιδαγωγικής υποστήριξης (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.
  6. Στέλεχος υποστήριξης εικαστικών δράσεων (1 θέση). Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

 

Δημοσιεύτηκε 29 Ιουνίου, 2021