Ευρωπαϊκο έργο “Hypatia” (2015-2018)

Το έργο Hypatia, που διήρκησε 3 χρόνια και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο 2018, αφορούσε στην διαφοροποίηση του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούνται οι θετικές επιστήμες στους νέους και τις νέες μέσα και έξω από το σχολείο, καθώς και στην ισότιμη διεύρυνση των δυνατοτήτων αγοριών και κοριτσιών να γνωρίσουν και να επιδιώξουν μια ποικιλία σταδιοδρομιών στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM – Science, Technology, Engineering, Mathematics).