Ολοκληρωμένα Προγράμματα

Youth for Space Challenge – ODYSSEUS II Contest (ODYSSEUS II)

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ, το πρόγραμμα H2020-COMPET-2014. Στόχος του έργου ήταν να προκαλέσει το ενδιαφέρον των νέων για την εξερεύνηση του διαστήματος μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, οι οποίες συνδύαζαν την επιστημονική μάθηση με hands-on δραστηριότητες. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 1.994.376,00€ εκ των οποίων 134.700,00€ αφορούσαν το ΝΟΗΣΙΣ. Διάρκεια 36 μήνες (1/1/2015-31/12/2017).

System 2020

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ, το πρόγραμμα H2020-SwafS-2016-17 και εστιάζει στην μη τυπική εκπαίδευση των φυσικών επιστημών, καταγράφοντας το χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη (συμμετέχουν 11 main partners, 11 third parties), αξιολογώντας μια σειρά από διαθεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό, θα σχεδιαστεί ένα εννοιολογικό πλαίσιο, το οποίο θα βασίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για την εκπαίδευση έξω από την τάξη, το οποίο θα χρησιμεύσει ως σημείο αναφοράς για την καταγραφή των εκπαιδευτικών δράσεων στο χώρο της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Θα δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων με όλες τις δράσεις στο πλαίσιο της άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα, θα συγκεντρωθούν και θα αποτυπωθούν οι βασικές αρχές για τους εκπαιδευτές σε αυτό το χώρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.999.982,00€ εκ των οποίων για το ΝΟΗΣΙΣ αντιστοιχούν 38.870,00€. Διάρκεια 36 μήνες (1/5/2018-30/4/2021). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου πατώντας εδώ.

Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα άρθρα:

Για να δείτε όλα τα σχετικά άρθρα παρακαλώ πατήστε εδώ