Ενδεικτικά Έργα και Δραστηριότητες

Το ΝΟΗΣΙΣ έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από την συμμετοχή του σε ευρωπαϊκά και ερευνητικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Ενίσχυση Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας (RRI Tools), πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τηνΕλληνογερμανική Αγωγή και είχε ως στόχο την κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην πρωτοβουλία υπεύθυνης έρευνας και καινοτομίας. Το έργο είχε διάρκεια 28 μήνες (1/1/2014 – 31/12/2016) και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «FP7-SiS.2013.1.1.1-1». Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε ως υπεργολάβος.
  • Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΙΙ», ένα έργο που σκοπό έχει να εμπνεύσει τους νέους από όλη την Ευρώπη και να τους εμπλέξει στην εξερεύνηση του διαστήματος μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα συνδυάζουν την επιστημονική μάθηση με τις πρακτικές εμπειρίες. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες (1/1/2015-31/12/2017) και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «H2020-COMPET-2014».
  • Εργαλεία Φύλου για περισσότερες STEM καριέρες (Hypatia), έργο που στοχεύει στην κινητοποίηση κοριτσιών ηλικίας 13-18 ετών, προκειμένου να ανακαλύψουν την ποικιλία των σταδιοδρομιών που σχετίζονται με STEM επαγγέλματα καθώς και την εμπλοκή σχολείων, μουσείων, ερευνητικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας με τον τρόπο επικοινωνίας STEM. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες (1/8/2015 – 30/7/2018) και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «H2020-GERI-2014-1».
  • Βραδιά Ερευνητή 2013 (ReN 2013), μια συν-διοργάνωση με το ΕΚΕΤΑ που στόχευε στην ενίσχυση της δημόσιας αναγνώρισης των ερευνητών, κυρίως με την αναγνώριση της προσφοράς τους στο ευρύ κοινό σε όλες τις συνιστώσες του, ανεξάρτητα από την ηλικία και την επιστημονική τους προέλευση. Το έργο είχε διάρκεια 6 μήνες (1/6/2013-31/12/2013) και χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «FP7-PEOPLE-2013-NIGHT».
  • Διαδραστική παρουσίαση και προσομοίωση μηχανισμών Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΑΠΕΙΡΟ), έργο που στόχο είχε την ανάπτυξη λογισμικού αλληλεπιδραστικής παρουσίασης μηχανισμών Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας με χρήση νέων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Το έργο είχε διάρκεια 35 μήνες (1/9/2003-31/7/2006) και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Γ’ ΚΠΣ 2000-2006).