Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς

Ενδεικτική απεικόνιση ενός εικονικού Μουσείου (όχι του ΝΟΗΣΙΣ)

Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις

Το έργο περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αντικειμένων της συλλογής του ΝΟΗΣΙΣ-Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας με σκοπό τη δημιουργία Εικονικού Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς, μια εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας όπου ο επισκέπτης «εισέρχεται» σε ένα εικονικό περιβάλλον και θα περιηγείται στα εικονικά εκθέματα. Επίσης, στο πλαίσιο του Έργου προβλέπονται και δράσεις ανάδειξής στο ευρύ κοινό μέσω ενός ανανεωμένου ιστοτόπου, ερμηνευτικών εκθεμάτων, ψηφιακών εκθέσεων, εικονικού μουσείου, εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και μιας διαδραστικής εγκατάστασης περιήγησης εγκατεστημένης στους χώρους του. Η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση αφορά 1500 αντικείμενα. Μέρος της συλλογής (100 αντικείμενα) θα απεικονιστεί σε μοντέλο 360 μοιρών και άλλα 10 αντικείμενα θα μοντελοποιηθούν σε τρισδιάστατη μορφή. Επιπλέον, το εικονικό μουσείο θα είναι διαθέσιμο και στον ιστότοπο του Μουσείου.

Εικονικό έκθεμα σε αποτυπωση 360 μοιρών

Το ΝΟΗΣΙΣ με μακρά πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης, έχει επιλέξει τρεις θεματικές περιοχές για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές που θα υλοποιήσει, με τις οποίες καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα του αντικειμένου των εκθεμάτων του και της αποστολής του: Ενέργεια, επικοινωνίες, περιβάλλον που αντιστοιχούν σε τρεις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Αντικείμενο των εκπαιδευτικών εφαρμογών θα είναι η διάδραση με τρόπο διασκεδαστικό, των μαθητών, με τα αντικείμενα της έκθεσης του χώρου, με σκοπό την μάθηση, το παιχνίδι και την συμμετοχική διαδικασία.

Το έργο έχει διάρκεια 27 μήνες (9/2021 – 12/2023), με ανάδοχο την εταιρία POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 / Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020

Δείτε εδώ τα πιο πρόσφατα άρθρα:

Για να δείτε όλα τα σχετικά άρθρα πατήστε εδώ