ΝΟΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του χαρακτήρα και της προσφοράς του στο ευρύ κοινό, το ΝΟΗΣΙΣ  έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια πολυδιάστατη κοινωνική πολιτική με  αποδέκτες και ωφελούμενους την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα.

Με τον τρόπο αυτό, ευελπιστεί πως συμβάλλει στη διάχυση της επιστήμης και στην ανοικτή πρόσβαση σε αυτήν ασθενέστερων οικονομικά ομάδων, στην ενδυνάμωση και υλοποίηση του συνθήματος «Επιστήμη για όλους», αλλά  και στην ενίσχυση και προώθηση της αριστείας και της προόδου.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις δράσεις μας:

Για να δείτε όλες τις σχετικές δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν πατήστε εδώ.