Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την θέση εμψηχωτή εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για την Πρόσληψη «Εμψυχωτή/εμψυχώτριας εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών», στα έργα «Εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερων επισκεπτών (ΣΚ) & Family» και «Explora Summer camp» με κωδικό ΕΜΨ2024. Υποψήφιος/Υποψήφια που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να την υποβάλει εγγράφως […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μιας θέσης εργασίας πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού εμψυχωτή /εμψυχώτριας

Το Ίδρυμα «Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», προκηρύσσει μία θέση εργασίας πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Κωδικός Θέσης ΕΜΨ2024: «Εμψυχωτής/εμψυχώτρια εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»), στο πλαίσιο των έργων «Εκπαιδευτικά προγράμματα ελεύθερων επισκεπτών (ΣΚ) & Family» και «Explora Summer camp» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου με κωδικό «ΒΛΟΓ24-1»

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση πρόσθετου βοηθητικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, με κωδικό «ΒΛΟΓ24-1». Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων) δικαιούται να την υποβάλει εγγράφως στο ΚΔΕΜΤ (6ο χλμ. Θεσσαλονίκης- Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, ανακοινώνει τα αποτελέσματα των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις προκυρήξεις 7 θέσεων της Διεύθυνσης Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πλήρους και μερικής απασχόλησης). Ακολουθούν τα αποτελέσματα των θέσεων: 01- Υπεύθυνος / η υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός θέσης: ΣΥΓΧ2024 Δείτε το πρακτικό […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με πλήρη και μερική απασχόληση

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες προκυρήξεις 7 θέσεων της Διεύθυνσης Έρευνας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πλήρους και μερικής απασχόλησης). Ακολουθούν οι προκηρύξεις των θέσεων: 01- Υπεύθυνος / η υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων & έργων (Πλήρους απασχόλησης – 12 μηνών) Κωδικός θέσης: ΣΥΓΧ2024 Δείτε την […]

Κατηγορίες
Featured Posts Νέα

Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Πέντε χρόνια γεμάτα δράση

Πέντε χρόνια γεμάτα δράση, έμπνευση και πολλές εμπειρίες συμπληρώνει το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας μας. Πέντε χρόνια από το 2018 έως κα το 2023, που έχει οριστεί ως ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων, ο φορέας υλοποίησης τους το ΝΟΗΣΙΣ υποστήριξε 1000 και περισσότερα Σχέδια Δράσης […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για τη θέση πληροφορικού Έργο Π118

Το Ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη θέση “Πληροφορικός” στο πλαίσιο της Πράξης “Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς”, για το διάστημα Μάιος-Νοέμβριος 2023 Για να δείτε το πρακτικό της επιτροπής πατήστε εδώ. Για να δείτε την απόφαση του ΔΣ πατήστε εδώ.

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Αποτελέσματα πρόσκλησης για την δημιουργία βίνετο για το έργο “Μία νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Τεχνολογικός Φορέας, κατ’ άρθρο 13Α Ν. 4310/2014, εξ αυτού δε του λόγου υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 4957/2022, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα για την ανάθεση του έργου: Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο […]

Κατηγορίες
Νέα

EcoZoo – Ένα πρωτότυπο θεματικό πάρκο βιοποικοιλότητας

Οι Dream-Workers, η Eksagon Exhibitions και το ΝΟΗΣΙΣ, ετοιμάζουν ένα μοναδικό και πρωτότυπο θεματικό πάρκο ζώων, το EcoZoo! Eco Zoo Ένας ολόκληρος ρεαλιστικός και ταυτόχρονα παραμυθένιος κόσμος θα παρουσιάζεται σε διαφορετικές ενότητες, αίθουσες και τμήματα του πάρκου. Είναι ξεκάθαρο ότι το «Eco Zoo» είναι το μεγαλύτερο πάρκο ζώων στον κόσμο που δεν έχει όμως καμία […]

Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παραγωγή βίντεο

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Τεχνολογικός Φορέας, κατ’ άρθρο 13Α Ν. 4310/2014, εξ αυτού δε του λόγου υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 4957/2022, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, διεξάγει έρευνα αγοράς για την ανάθεση του έργου: Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο […]